خانه / مقالات وپژوهشها

مقالات وپژوهشها

اخبار روز سقیفه واقعیه بعد از رحلت حضرت رسول اکرم (ص)به قلم ابن ابی الحدید(شرح‏ نهج‏ البلاغه ‏ابن‏ ابى‏ الحدید)

اخبار روز سقیفه   ما اینک خبر سقیفه را مى آوریم . ابوبکر احمد بن عبدالعزیز جوهرى در کتاب سقفیه خود چنین مى گوید :احمد بن اسحاق ، از احمد بن سیار، از سعید بن کثیر بن عفیر انصارى براى من نقل کرد که چون پیامبر صلى الله علیه و آله رحلت …

بیشتر بخوانید »

شرح وتوضیح جنگ اعراب با ایرانی ها (جنگ قادسیه)وساخت مسجد کوفه به قلم ابن ابی الحدید(شرح‏ نهج‏ البلاغه ‏ابن‏ ابى‏ الحدید)

جنگ قادسیه بدان که درباره این موضوع که این سخنان را چه هنگامى براى عمر فرموده است اختلاف نظر است ؛ برخى گفته اند: در مورد جنگ قادسیه بیان داشته است و برخى گفته اند: در مورد جنگ نهاوند است . مدائنى در کتاب الفتوح خود سخن اول را پذیرفته …

بیشتر بخوانید »

زندگینامه وشرح حال عمرو بن عاص به قلم ابن ابی الحدید(شرح‏ نهج‏ البلاغه ‏ابن‏ ابى‏ الحدید)

نسبت عمرو بن عاص و برخى از اخبار او ما اینک اندکى درباره نسب عمروعاص و اخبار او تا هنگام وفاتش به خواست خداوند بیان مى کنیم : او عمرو بن وائل بن هاشم بن سعید بن سهم بن عمرو بن هصیص بن کعب بن لوى بن غالب فهر بن …

بیشتر بخوانید »

شرح وتوضیح جنگ صفین به قلم ابن ابی الحدید(شرح‏ نهج‏ البلاغه ‏ابن‏ ابى‏ الحدید)

از اخبار جنگ صفین  نصر بن مزاحم مى گوید : پیش از آنکه دو گروه در صفین به جنگ بپردازد على علیه السلام سوار بر استرى مى شد که سوار شدن بر آن را خوش مى دانست و چون جنگ فرا رسید شب را بیدار ماند و لشکرها را مرتب …

بیشتر بخوانید »

شرح وتوضیح کامل شهادت حضرت امیر المومنین علی (ع)به قلم ابن ابی الحدید(شرح‏ نهج‏ البلاغه ‏ابن‏ ابى‏ الحدید)

خبر کشته شدن على ، که خداى چهره اش را گرام داراد لازم است همین جا موضوع کشته شدن على علیه السلام را نقل کنیم و صحیح ترین مطلب که در این مورد وارد شده است همان چیزى است که ابوالفرج على بن حسین اصفهانى در کتاب مقاتل الطالبین آورده …

بیشتر بخوانید »

توضیح وشرح جنگ جمل به قلم ابن ابی الحدید(جلوه‏ تاریخ‏ درشرح‏ نهج‏ البلاغه ‏ابن‏ ابى‏ الحدید )

جنگ جمل گویند نخستین کس که عثمان را نعثل نامید – و نعثل یعنى کسى که موهاى ریش و بدنش انبوه است – عایشه بوده و همواره مى گفته است : نعثل را بکشید که خدایش او را بکشد! مدائنى در کتاب الجمل خود روایت کرده است : چون عثمان …

بیشتر بخوانید »

شرح حال عایشه همسر حضرت رسول اکرم(ص)از منظر ابن ابی الحدید(شرح‏ نهج‏ البلاغه ‏ابن‏ ابى‏ الحدید)

فصلى در شرح حال عایشه و بیان برخى از اخبار او در این خطبه کلمه مبهم (فلانه ) کنایه از (ام المومنین ) عایشه است . پدرش ابوبکر است که نسب او در مباحث گذشته بیان شد. مادرش (ام رومان ) دختر عامر است و نسب عامر چنین است : عامر بن عویمر بن عبد شمس بن عتاب بن …

بیشتر بخوانید »